brottmål-malmö-advokater-diskuterar-tingsrätt-rättshjälp

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist innebär en juridisk process där du behöver anlita en bra advokat med kompetens och erfarenhet inom familjerätt. I en sådan typ av tvist kan advokaten exempelvis hjälpa dig att kämpa för din rätt till ensam vårdnad av barnet. Vi hjälper givetvis även till att ansöka om rättshjälp om du är berättigad till det.

Rätten till rättshjälp vid en vårdnadstvist

Vid en separation eller skilsmässa kan oenighet uppstå om vem som ska ha vårdnaden barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Det är då du som förälder ställs inför tuffa val som har med vårdnaden av barnet eller barnen att göra.

Kanske har det uppstått samarbetssvårigheter mellan er som föräldrar, och kanske går dessa ut över barnet. För att förebygga dessa typer av problem vid en vårdnadstvist kan det underlätta att få juridisk hjälp för att hitta den bästa lösningen.

Vi på Advokatfirman Guide har lång erfarenhet av att hjälpa till vid vårdnadstvister och är speciellt inriktade på mål som rör familjerätt.

I tvister om barn ska domstolarna utgå från barnets bästa. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av vårdnadstvister. Kontakta oss för en kostnadsfri första konsultation på vårt kontor eller per telefon. Vi hjälper dig även med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för att täcka en del av dina kostnader för juridiskt biträde.

Anlita en bra advokat för att öka chanserna att vinna stämningen

Är det så att samarbetssamtalet inte fungerar är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Under denna process är det alltid bra att ha någon form av juridisk rådgivare vid sin sida, vilket ökar dina chanser att vinna stämningen.

Ju snabbare du kommer i kontakt med våra advokater i Malmö eller i Stockholm desto effektivare går processen med din vårdnadstvist. Vi ger dig juridisk rådgivning så att du är väl förberedd för vad som komma skall.

Viktigt att känna till vid en vårdnadstvist

  • Det är viktigt att du som förälder tar hänsyn till barnets egen uppfattning om den andra föräldern, även om du själv enbart ser det negativa
  • I slutändan handlar det alltid om barnets bästa
  • Barnets ålder, mognad och vilja betraktas vid bedömningen i en vårdnadstvist
  • Barnet ska få komma till tals för att i så stor omfattning som möjligt kunna påverka det avgörande beslutet
Kontakta vår advokatbyrå när du är i behov av juridisk hjälp vid en vårdnadstvist. Vi erbjuder gratis inledande rådgivning.