Advokatfirma med kontor i centrala Malmö och Stockholm

Du kan välja att anlita våra advokater i både Malmö och Stockholm. Vårt Malmökontor är beläget på Norra Vallgatan 72 och Stockholmskontoret ligger på Högbergsgatan 27. Skicka oss ditt ärende för att boka en kostnadsfri rådgivning, antingen på något av våra kontor eller över telefon. Givetvis förbinder du dig inte till vidare kontakt efter detta. Fråga oss gärna om råd!

Vad är rättshjälp och vem kan ansöka om att få det?

Rättshjälp är en form av statlig ersättning som täcker rättegångskostnader, dock bara för personens egna omkostnader, aldrig motpartens. Detta kan du ansöka om att få exempelvis om du anlitar en av våra advokater i Malmö eller Stockholm vid en vårdnadstvist.

Alla kan inte få rättshjälp, utan det krävs ett par kriterier för att du skall beviljas det.

Vad gäller vid rättshjälp och vilka krav är det som ställs?

För att ha rätt till rättshjälp krävs det att man har en begränsad inkomst och förmögenhet, och inte kan beviljas rättsskydd.

 • Du får inte ha ett så kallat ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kronor per år
 • Rättshjälp gäller för privatpersoner och inte för företag, föreningar eller organisationer
 • Har du rättsskydd via någon av dina försäkringar kan du heller inte få rättshjälp
 • Rättshjälp gäller inte vid brottsmål – där gäller istället offentlig försvarare
 • Innan du ansöker om rättshjälp behöver du inledningsvis kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning, tillsammans med en av våra advokater du vill ska representera dig i ärendet
 • Skulle du förlora tvisten i fråga täcker inte rättshjälpen motpartens kostnader

Vad ingår i rättshjälp?

När du beviljas rättshjälp går staten in och täcker upp för delar av dina kostnader. Det som ingår vid rättshjälp är:

 • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde, upp till hundra timmar
 • Kostnader för en medlare
 • Kostnader för bevisning i allmän domstol, arbetsdomstol eller i marknadsdomstolen
 • Kostnader vid situationer då du är i behov av tolk samt översättare
 • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor exklusive moms

Få rättshjälp i Malmö eller Stockholm oavsett juridiskt ärende

Vår advokatbyrå arbetar brett inom flera olika rättsområden. Vi samlar därför all kompetens under ett och samma tak och erbjuder därmed juridisk rådgivning i varierande ärenden.

 • Familjerättvårdnadstvist, boende, umgänge och skilsmässa
 • Brottmål – misstänkt eller utsatt för brott
 • Socialrätt och tvångsvård
 • Migrationsrätt – asylrätt, uppehålls- och arbetstillstånd
 • Företagsjuridik – tvister, ekobrott, avtalsrätt mfl.

Kunniga och kompetenta advokater och specialiserade på ungdomsbrottsmål. Lyhörda. Rekommenderas helt klart 5. ⭐⭐⭐⭐⭐

Maria A.

Otroligt bra engagemang av advokaten för inte tala om förmågan att riva upp åklagarens diverse åtalspunkter, vilket s g s alltid leder till en dom man som klient känner sig nöjd med.

Alexander H.

Fantastiska, dedikerade, skickliga, sätter klienten i största fokus och är inte enbart kunniga ombud utan bryr sig på ett unikt sätt om människans situation.

David L.